G

0903 974 239

HYUNDAI KINH DƯƠNG VƯƠNG CHÍNH THỨC ÁP DỤNG THẺ HỘI VIÊN MỚI DÀNH CHO KHÁCH HÀNG

HYUNDAI KINH DƯƠNG VƯƠNG CHÍNH THỨC ÁP DỤNG THẺ HỘI VIÊN MỚI DÀNH CHO KHÁCH HÀNG

1. Phát hành thẻ hội viên – Hyundai Membership

Nhằm mang lại nhiều quyền lợi cho khách hàng và gắn kết khách hàng, Hyundai Kinh Dương Vương chính thức phát hành 3 loại thẻ khách hàng cho các khách hàng mua xe, làm dịch vụ tại Hyundai Kinh Dương Vương.

Chỉ cần mua xe Hyundai ở Hyundai Kinh Dương Vương hoặc sở hữu xe Hyundai và sử dụng dịch vụ sửa chữa bảo dưỡng tại Hyundai Kinh Dương Vương, khách hàng sẽ sở hữu ngay thẻ Thành viên với rất nhiều quyền lợi ưu đãi theo từng loại thẻ. Có 3 loại thẻ bao gồm: Thẻ Silver (Bạc), Thẻ Gold (Vàng), Thẻ Platinum (Bạch Kim) được sử dụng tại Hyundai Kinh Dương Vương.

 

2. Hướng dẫn đăng ký tham gia và cấp thẻ:

2.1. Cá nhân/Tổ chức sở hữu xe Hyundai đăng ký tham gia chương trình thành công sẽ được cấp tài khoản + thẻ hội viên, và được gọi là Hội viên.
2.2. Mỗi tài khoản/thẻ hội viên được gắn với duy nhất 01 xe Hyundai. Trường hợp KH có sở hữu nhiều xe thì sẽ được đăng ký và cấp các tài khoản + thẻ hội viên độc lập với nhau.
2.3. Hội viên sẽ nhận được thẻ trong vòng từ 10 đến 15 ngày kể từ khi đăng ký thành công hoặc cập nhật hạng Hội viên mới.
2.4. Hội viên cần xuất trình thẻ Hội viên khi sử dụng các quyền lợi Hội viên của mình.

 

3. Các trường hợp cấp thẻ cụ thể:
https://hyundaingocan.com/wp-content/uploads/2019/08/b%E1%BA%A3ng-c%E1%BA%A5p-th%E1%BA%BB.png

 

4. Định xét hạng Hội viên:

– Việc xét hạng hội viên dựa trên hai yếu tố: Số lượt làm dịch vụ và Điểm xét hạng tích lũy (được qui đổi từ tiền sử dụng dịch vụ) được trong kỳ xét hạng.
– Kỳ xét hạng: 12 tháng kể từ khi mở thẻ hoặc từ khi cập nhật hạng thẻ mới.
Xét lên hạng: Hội viên có thể lên hạng ngay khi đạt được điều kiện lên hạng mới (không cần chờ tới đủ 12 tháng để xét lên hạng)

Xét Duy trì hoặc xuống hạng: khi đủ 12 tháng kể từ khi mở thẻ hoặc cập nhật hạng thẻ mới, thẻ hội viên sẽ được xét hạng lại để xác định duy trì hạng hay xuống hạng.

Nếu đáp ứng điều kiện của hạng hiện tại: duy trì hạng

Nếu không đáp ứng duy trì hạng hiện tại: xuống hạng liền dưới. Riêng hạng Silver/Bạc do là hạng thẻ thấp nhất nên vẫn giữ nguyên hạng/duy trì.

 

5. Tích lũy và đổi điểm

Khi Hội Viên sử dụng Dịch Vụ sửa chữa (khách hàng tự trả tiền) tại Hyundai Kinh Dương Vương, Hội Viên sẽ được tích một số điểm nhất định theo tỷ lệ tương ứng và được gọi là “điểm tích luỹ”. Điểm tích luỹ này sẽ phụ thuộc vào từng loại thẻ mà hội viên đang sở hữu (Silver/Gold/Platinum). Điểm tích luỹ có 2 chức năng:

– Điểm tích luỹ dùng để XÉT HẠNG hay gọi là điểm xét hạng: Điểm số này sẽ tham gia vào việc xét hạng trong kỳ xét hạng (12 tháng). Điểm tích luỹ có thời hạn trong mỗi kỳ xét hạng. Sau một kỳ xét hạng hoặc khi thẻ (khách hàng) được lên hạng thì điểm xét hạng sẽ được bắt đầu lại từ 0.

– Điểm tích luỹ “tiêu dùng” (tiền tích luỹ được trong thẻ) sẽ được dùng để tiêu dùng khi Khách Hàng sử dụng dịch vụ sửa chữa bảo dưỡng tại Đại lý (Hyundai Kinh Dương Vương). Điểm tiêu dùng sẽ không bị giới hạn về thời gian phải sử dụng. Qui định: 1 điểm tiêu dùng sẽ được qui đổi thành 1 VNĐ

Ví dụ: Hội viên có thẻ Silver (Bạc, 5%) của Hyundai Kinh Dương Vương phát hành, khi vào làm bảo dưỡng sửa chữa và tự thanh toán 1.000.000 VNĐ (một triệu) thì sẽ tích lũy được 50.000 điểm và tích lũy được 50.000VNĐ (Năm chục ngàn VNĐ) để tiêu dùng cho các lần sau.

 

6. Điều kiện cho các hạng thẻ & Xét hạng:

6.2. Chi tiết xét hạng, phân hạng

Bảng điều kiện phân hạng thẻ tại Hyundai Kinh Dương Vương

 ĐIỀU KIỆN
 Hạng thẻSố lượt Dịch vụ/kỳSố tiền/kỳ (VNĐ)
Platinum:   >=                 4            8,000,000

(Tám triệu đồng)

Gold: >=                 3            4,000,000

(Bốn triệu đồng)

Silver : >=                 1                         –

 

Ghi chú:

– 1 lượt Dịch vụ (1 lượt xe vào sửa chữa bảo dưỡng) là lượt DV phải có phát sinh giá trị thanh toán > 0 VNĐ

– Giá trị Dịch vụ là số tiền khách hàng phải tự thanh toán khi làm dịch vụ sửa chữa bảo dưỡng tại Đại lý HKDV (không kể đến giá trị thanh toán từ Bảo Hiểm, Bảo hành…)

6.3. Các quy tắc về xét hạng

Kỳ xét hạng: Là khoảng thời gian tính từ tháng xét hạng hiện tại trở về 12 tháng trước đó.

– Xét lên hạng: Thẻ của khách hàng sẽ lên hạng ngay khi đạt điều kiện tương ứng của hạng đó (theo bảng trên) mà không cần phải đợi đến kỳ xét hạng.

– Xét Duy trì và xuống hạng: (sẽ được đánh giá lại trong kỳ xét hạng do thẻ không lên hạng được)

Việc Xét hạng sẽ dựa trên thực tế tích lũy trong kỳ xét hạng (12 tháng) so với điều kiện của hạng hiện tại (theo bảng bên trên).

+ Nếu đáp ứng điều kiện của hạng hiện tại: Duy trì hạng

+ Nếu không đáp ứng duy trì hạng hiện tại: Xuống hạng liền kề bên dưới. Riêng hạng Silver (Bạc) do là hạng thẻ thấp nhất nên vẫn giữ nguyên hạng/duy trì.

7. Quyền lợi dành cho Hội viên:

HYUNDAI KINH DƯƠNG VƯƠNG CHÍNH THỨC ÁP DỤNG THẺ HỘI VIÊN MỚI DÀNH CHO KHÁCH HÀNG

8. Chuyển quyền lợi Hội viên

Khi Hội viên chuyển nhượng/bán xe, Đại lý có quyền bãi miễn danh hiệu Hội viên và toàn bộ quyền lợi trong tài khoản Hội viên sẽ bị huỷ bỏ trừ trường hợp ngoại lệ sau:

8.1. Điều kiện:

– Hội viên lập yêu cầu chuyển toàn bộ quyền lợi sang tài khoản + thẻ hội viên mới được lập khi Hội viên mua xe mới trong vòng 1 tháng kể từ ngày có yêu cầu. Các quyền lợi trong tài khoản hội viên cũ sẽ được chuyển khi tài khoản/thẻ mới của Hội viên được kích hoạt. Sau một tháng Hội viên không mua xe mới và đăng ký tham gia chương trình, tài khoản + thẻ hội viên cũ cùng các quyền lợi liên quan sẽ bị hủy bỏ hoàn toàn.

– Ngoại lệ này chỉ áp dụng với Hội viên hạng Gold/Vàng trở lên.

8.2. Hội viên cần thực hiện:

– Nhập yêu cầu chuyển quyền lợi theo mẫu tại Đại lý

– Bàn giao lại thẻ Hội viên đang có hiệu lực tại thời điểm yêu cầu.

9. Điều lệ chương trình

* Điều lệ này là cơ sở pháp lý giải quyết mọi quan hệ giữa Đại lý và Hội viên.

9.1 Đại lý có quyền sửa đổi cấu trúc chương trình,thay đổi chính sách, tạm ngừng hoặc chấm dứt toàn bộ hoặc một phần hoạt động của Chương trình tại bất kỳ thời điểm nào, có (hoặc không) báo trước.

9.2 Hội viên có trách nhiệm đọc kỹ và được hiểu là chấp nhận đồng thời tuân thủ bản điều lệ này.

9.3 Đại lý có quyền thu hồi lại các điểm thưởng, số liệu ghi nhận cho hội viện trong trường hợp lỗi hệ thống.

9.4 Đại lý được quyền kiểm tra, kiểm soát toàn bộ hoặc bất kỳ tài khoản hội viên của Chương trình tại bất kỳ thời điểm nào mà không cần thông báo trước cho Hội viên.

9.5 Đại lý có quyền bãi miễn danh hiệu Hội viên trong các trường hợp như Hội viên vi phạm Điều lệ chương trình, Hội viên chuyển nhượng/bán xe (*), Hội viên tự nguyện xin rút không tham gia chương trình…Khi danh hiệu Hội viên bị bãi miễn thì toàn bộ quyền lợi trong tài khoản Hội viên sẽ bị huỷ bỏ.

* Các vi phạm Điều lệ Chương trình bao gồm (nhưng không giới hạn):

9.6 Lạm dụng hoặc sử dụng sai mục đích các phần thưởng, các trang thiết bị cơ sở vật chất của Chương trình dành cho Hội viên.

9.7 Có những hành động gây thiệt hại cho chương trình hoặc các đối tác (nếu có) của chương trình.

9.9 Có những hành động xúc phạm, hành hung, đe dọa Đại lý hoặc nhân viên Đại lý.

9.10 Có những hành động khác mà Đại lý cho rằng đã vi phạm Điều lệ Chương trình.

9.11 Danh hiệu Hội viên, Thẻ hội viên, các quyền lợi của Hội viên không được phép chuyển nhượng, thừa kế hoặc thế chấp(*).

(*) Trừ trường hợp quy định tại mục Chuyển quyền lợi Hội viên.

 

Liên hệ ngay Hyundai Kinh Dương Vương để biết thêm chi tiết chương trình

Thời gian áp dụng từ 09/09/2019

Mọi thắc mắc về thẻ hội viên cũng như ưu đãi, KH vui lòng liên hệ CSKH: 028.37 555.252

HYUNDAI KINH DƯƠNG VƯƠNG – Đại lý ủy quyền của TC Motor

Địa chỉ:

-Showroom 1S: 490 Võ Văn Kiệt, Phường Cầu Kho, Quận 1, TPHCM

-Showroom 3S: 701 Kinh Dương Vương, Phường An Lạc, Quận Bình Tân, TPHCM

Website: www.hyundaikinhduongvuong.com

Hotline CSKH: 028.37 555.252

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *